Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken 

K&K Zorgadvies verwerkt persoonsgegevens om onze klanten goed van dienst  te kunnen zijn. Het gaat hierbij om verwerken van papieren en digitale gegevens. 

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: 

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
BSN 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken K&K Zorgadvies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige  persoonsgegevens: 

Gezondheid 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens  verwerken K&K Zorgadvies verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen: Afhandeling van de (financiële) administratie. 

Afhandeling van salarisadministratie. 
Indicatie aanvragen en verwerken van berichtenverkeer. 

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

Gerechtvaardigd belang
Uitvoering van de opdracht overeenkomst
Wettelijke verplichting 

Geautomatiseerde besluitvorming 

K&K Zorgadvies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen  besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.  Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of  – systemen, zodat dat daar een mens (bijv. een medewerker van K&K Zorgadvies) tussen zit. 

Digitale gegevens worden bewerkt en bewaard in een beveiligde digitale  omgeving.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens 

K&K Zorgadvies bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de  doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij bewaren  klantgegevens maximaal zeven jaren na beëindiging van de dienstverlening. 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Wij verstrekken en verwerken alleen gegevens aan- en van derden die betrokken  zijn bij de dienstverlening en die van belang zijn voor het uitvoeren van de  opdracht overeenkomst. Dit gebeurt alleen binnen de EU. 

Het digitaal versturen van persoonsgegevens naar derden verloopt beveiligd en  versleuteld via Zorgmail. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

K&K Zorgadvies gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies  die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat  bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op de computer, tablet  of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische  werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website  naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de voorkeursinstellingen. Ook  kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat  deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder  is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens verwijderen. 

K&K Zorgadvies zal gegevens verwijderen indien de gegevens niet langer nodig  zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, mits er geen wettelijke  verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden. 

Gegevens op papier worden door een erkend bedrijf beschermd en beveiligd  vernietigd 

K&K Zorgadvies wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in  te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

K&K Zorgadvies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt  passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste  openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft  dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,  neem dan contact met ons op.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. Je IP-adres wordt dus niet geregistreerd.


Versie datum: januari 2021
Versie nummer: 2

Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op en ontdekt de mogelijkheden voor uw zorgonderneming!

Bel: 0594-514078 of stuur een e-mail naar info@kenk-zorgadvies.nl

Iso 9001
NEN 7510